PLOVIDBA DUNAVOM

Dunav (nem. Donau , slov. Dunaj, mađ. Duna, ukrajinski Dunaй, rum. Dunăre, tur. Tuna) je najduža reka u Evropskoj uniji i druga najduža reka u Evropi nakon Volge. Izvire u Švarcvaldu od manjih reka Berge i Brigah kod grada Donaušingena. Dunav je dugačak oko 2850 km, protiče kroz nekoliko centralnoevropskih glavnih gradova, pre nego što se ulije u Crno more kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajini.
Reka Dunav predstavlja veoma važan transportni koridor (pan-evropski koridor VII). To je jedini unutrašnji plovni put među 10 pan-evropskih koridora. Kroz Srbiju Dunav teče u dužini od 588 kilometara, od Bezdana do Timoka. Od toga, 137.6 kilometara predstavlja zajednički sektor sa Hrvatskom, a 299.35 kilometara sa Rumunijom.

Tekst preuzet sa plovput.rs

Plovidbena karta Dunava
Saopštenja brodarstvu


Kursna lista