ПЛОВИДБА ТИСОМ

Река Тиса (мађарски: Tisza, украјински: Tisa, словачки и румунски: Tisa и немачки: Theiß) је највећа лева притока Дунава. Протиче кроз Панонску низију. Извире у Украјини, на Карпатима у области Буковина, и даље пролази кроз Мађарску, Румунију, Словачку и Србију. Улива се у Дунав насупрот Старог Сланкамена. Тиса је дугачка 1.358 км. У ВојводиниТиса дели Бачку (десна обала) и Банат (лева обала). Највећа притока Тисе је Муреш, а затим следе Бегеј, Бодрог, Златица, Кереш, Самош и Шајо. Тиса је пловна на дужини од 532 км, а протиче кроз Србију у дужиниод 168 км. РекаТиса има статус међудржавног пловног пута. То значи да је пловидба на њој слободна за бродове који плове под мађарском и српском заставом.

Текст преузет са plovput.rs

Даљинар реке Тисе
Саопштења бродарству


Курсна листа