ПОЉОПРИВРЕДНИ МУЗЕЈ – Кулпин

Адреса: Трг ослобођења 1, Кулпин
Телефон: +381 (0)21 22 86 266

Пољопривредни музеј у Кулпину као једина специјализована музејска установа у земљи, за истраживање и изучавање аграрне прошлости, основан је 1993 године. Пољопивредни музеј у Кулпину чини комплеx „Каштел“ и „Стари дворац“ који су стављени под заштиту државе као споменички објекти, а саграђени су 1863.године. У оквиру комплекса налази се осим два дворца, управна зграда, тзв.ковачница, коњушница и житни магацин. Музеј је окружен велелепним парком од 4,5 ха који представља природни споменик-арборетум ретких и заштићених биљних врста. Парк у оквиру велепоседа је и некада представљао прворазредно уметничко дело хортикулурне и вртне уметности. Музеј реализује сталне тематске и повремене изложбе.

Година изградње дворца у оквиру комплекса Ђоке Дунђерског није позната. Историјски подаци говоре да су грађени за племићку породицу Стратимировић. Марија Терезија је 1745. године овој породици поклонила посед за њихове заслуге у рату против Турака на страни Аустрије. Породица Стратимировић је била власник поседа у Кулпину око 120 година. Крајем XIX века ( 1889 ) прелази власништво поседа породици Дунђерски. Били су власници до 1945 године када је имање национализовано. Стилски и временски обе грађевине припадају епохи класицизма. Велики дворац „Кастел “ је добио данашњи изглед приликом рестаурације 1912 године. Мањи дворац тзв „Стари дворац“ је приземна зграда истог стила.

Цена улазница
Одрасли 100 динара
Ђаци, студенти и пензионери 50 динара

Радно време

Летње од 01. априла до 31. октобра

Уторак – петак од 09 до 17 часова
Последњи улаз у Музејски комплекс Кулпин 15.30 часова
Субота и недеља од 09 до 15 часова
Последњи улаз у Музејски комплекс Кулпин 13.30 часова
Понедељак нерадни дан

Зимско од 01. новембра до 31. марта

Понедељак – петак од 09 до 15 часова
Викендом нерадан дан


28. 10. 2012.

Курсна листа