PRAVOSLAVNA CRKVA – Veliki Gaj

Adresa: Veliki Gaj

Veliki Gaj, jedno od najstarijih naselja koji je postojalo u kontinuitetu, obiluje spomenicima prošlosti. Još 1. decembra 1965. godine pod zaštitu stavljeno je 13 ikona sa Carskim dverima koja pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja se i sama tretira kao posebna arhitektonska vrednost. To su : Bogorodica sa Hristom iz 1773, Sveti Nikola, Isus Hristos, Jovan Krstitelj, Carske dveri, Ikona sa žitijem svetog Nikole , Raspeće Hristovo, Apostoli Petar i Pavle, Arhandjeli Mihajlo i Gavrilo, Rodjenje Bogorodice, Isus Hristos i Bogorodica sa Hristom.

U istoj crkvi postoji i Oktoih, štampan 1644. u Lavovu i jedna Horologija (časoslov), štampana u Lavovu 1692. u kojoj postoji vrlo nečitak zapis iz 1696. godine.

Tekst je preuzet sa: plandiste-opstina.rs

 

 


21. 11. 2012.

Kursna lista