ПРОЈЕКАТ „ВИРТУЕЛНИ И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ“ – ViCTour

У јуну месецу, тачније 15.06.2017. године започет је пројекат „Виртуелни и културни туризам“, ViCTour, ХР-РС47, који ће бити суфинансиран из програма ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ Хрватска-Србија, 2014-2020. Партнери на пројекту су Вуковарско-сријемска Жупанија (којa је водећи партнер на пројекту), затим Туристичка заједница Вуковарско-сријемске Жупаније, Туристичка организација Војвoдине, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Универзитет у Новом Саду, односно Економски факултет из Суботице.

Пројекат траје 28 месеци, тачније до 14.10.2019. године, а општи циљ пројекта је унапређење континенталног туризма у пограничном региону у циљу успостављања социјалног, економског и територијалног одрживог развоја са нагласком на развој и унапређење културног туризма.

Главни резултати пројекта су препознатљиви идентитет региона, побољшан ниво туристичке промоције, побољшани капацитети пружалаца туристичких услуга и повећана видљивост туристичке понуде региона. Израђени маркетиншки планови ће омогућити даље кораке и активности за боље коришћење природне и културне баштине и дефинисати препоруке за заједнички развој и диверсификацију прекограничне туристичке понуде Сријема/Срема. Активности ће бити усмерене на побољшање постојеће туристичке понуде и подизање квалитета промоције коришћењем нових информационих и комуникационих технологија (ICT). Примена нових технологија и ICT решења доприноси систематским иновацијама и праћењу и прилагођавању савремених трендова и индивидуалних захтева туриста.

Додатна вредност пројекта одражава се у доприносу даљем развоју заједничких стратегија и синергија у управљању одрживим туристичким окружењем, дељењу међусобног знања у ширем региону, разбијању друштвено-културних и физичких баријера између две земље.

Главне циљне групе пројекта су: туристичке организацијe/заједнице, музеји, туристичке агенције, мала и средња предузећа, стејкохлдери, туристи, јавност.

 

У току 28 месеци трајања пројекта, планирано је да буду израђена два маркетинг плана, који ће анализирати тренутну ситуацију туристичких потенцијала у циљној области, анализирати маркетинг активности и дати препоруке за заједничке активности развоја туризма у Хрватској и Србији. Осим тога биће развијен визуелни идентитет у циљу брендирања, препознавања и конзистентности, који ће бити саставни део свих израђених промотивних алата (увећана и виртуелна реалност, интерактивни тотеми, холограми, мултимедијални водич и електронска књига). Веб портал и мобилни водич кроз дестинацију са свим туристичким потенцијалима и производима биће развијен са обе стране, а пројектом је планирана и израда промотивног филма о туристичкој дестинацији и туристичким производима, и ангажовање блогера за писање тематских постова.

Такође, планирано је неколико различитих едукација и то за тематске туристичке водиче, за сертификацију туристичких водича и едукација кључних актера у туризму за коришћење дигиталних технологија у промоцији.

Новосадска телевизија – О пројекту ViCTour – гостовање Данијела Јокановић

 

Радио Нови Сад – емисија „Пета страна света“ -Гостовање др Наташе Павловић,

Гостовање Данијеле Јокановић на Радију Новости данас -О пројекту ViCTour,

 

Радио телевизија Војводине-О пројекту ViCTour –  гостовање др Наташа Павловић

 

Хрватски радио, други програм-О пројекту ViCTour –  гостовање др Наташа Павловић

 

Радио Нови Сад – О пројекту ViCTour –  гостовање др Наташа Павловић

 

Радио емисија „Туристичка призма“ – О пројекту ViCTour –  гостовање др Наташа Павловић

 

 

 

Радио Срем, Рума – О пројекту ViCTour –  гостовање др Наташа Павловић

 

Радио Српски Сион – Радио Епархије Сремске, Рума – О пројекту ViCTour – гостовање др Наташа Павловић

 

 

Радио Нови Сад- Пројекат ViCTour- гостовање Наташе Павловић

 

ViCTour пројекат- Радио Нови Сад- гостовање Наташе Павловић

Радио Туристичка призма- Пројекат ViCTour- гостовање Милица Шушњић

Радио телевизија Војводине- Пројекат ViCTour- гостовање Данијела Јокановић

 

 

 


Означено са :
07. 09. 2017.

Курсна листа