PROMOCIJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SLUŽBI PROIZVODA NAMENJENIH UNAPREĐENJU TURISTIČKE PONUDE

Dana, 13.12.2018. godine, u kulturnoj stanici Eđšeg, u Novom Sadu, održana je promocija projekta „Promocija socijalnog Preduzetništva u službi proizvoda namenjenih unapređenju turističke ponude i Privrednog razvoja grada Novog Sada“, koji realizuje Udruženje „Vera, ljubav, nada“. Na ovom događaju su prisustvovala mnoga socijalna preduzeća, koja su predstavila svoju ponudu i koja će biti uvrštena u brošuru koja će se štampati u narednom periodu i u kojoj će biti prikazana njihova ponuda. Prisutnima su se obratili predstavnici Turističke organizacije Vojvodine, Udruženja EduNS, Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine, Udruženja „Biznis na štiklama“ kao i realizatori projekta, predstavnici Udruženja „Ljubav, vera, nada“. Socijalno preduzetništvo je takav način poslovanja, u čijem centru poslovanja je čovek, a ne profit, putem socijalnog preduzetništva se mogu rešiti mnogi problemi u državi, kao što su ekonomski, obrazovni, zdravstveni, ekološki i sl. U Vojvodini postoje mnoga socijalna preduzeća, kao što su Udruženja žena koje neguju tradiciju izrade ručnih radova, zatim Udruženje zanatlija koji čuvaju stare zanate od zaborava, proizvodnja lokalnih gastro- specijaliteta. Ova Udruženja svakako u velikoj meri utiču na unapređenje turističke ponude cele AP Vojvodine. Ovaj projekat koji realizuje Udruženje „Ljubav, vera, nada“, svakako će uticati na unapređenje turističke ponude grada Novog Sada i cele Pokrajine, ali i poboljšanje života osoba sa invaliditetom, kao i njihovu bolju socijalnu inkluziju. Udruženje „Ljubav, vera, nada“ se bavi problemima dece i mladih iz osetljivih grupa i to pre svega mladi sa smetnjama u razvoju (osobe sa invaliditetom) i mladi koji izlaze iz sistema socijalne zaštite.


Označeno sa :
14. 12. 2018.

Kursna lista