REFORMATORSKA CRKVA – Feketić

Adresa: Bratsva 26, Feketić
Telefon: +381 (0)24 738 070

Današnju Crkvenu Zajednicu su osnovali oni reformati, koji su se doselili iz Kunheđeš-a 1785. Neki su se doselili i iz Tisabur-a. Oni doseljenici potiču iz siromašnih slojeva. Doseljenje je dozvoljeno ukazom cara Josip II. od 25. novembra 1784. Već po dolasku naši preci su tražili i dobili pravo slobodne veroispovesti Reformatske vere. Tačan datum osnivanja crkve nam nije poznat, ali prvi upis u matičnu knjigu rodenih je bilo 29. maja 1785. Pošto su došli , kao već oformljena Crkvena Zajednica, sa sopstvenim sveštenikom, ipak su imali poteškoća kod pokretanja crkvenog života. Za javna bogosluženja, privremeno su izgradili jedan dom od čerpića. Današnja crkva je sagrađena 1802. Prvu parohiju, vernici su sagradili u godini posle doseljenja. Sadašnja parohijalna zgrada za skupove je iz 1877. Najnovija zgrada za sveštenike je sagrađena 1981. Do sada je ovde četrnaest sveštenika služilo, sadašnji je petnaesti. Posebnu pažnju zaslužuje Šandor Agošton (1882-1960), meštanin, ko je pored 40 god. službovanja, organizovao i Jugoslovensku Reformatsku Hrišćansku Crkvu, i do kraja života kao biskup, mudro ga vodio. Naša Crkvena Zajednica više puta je bila sedište biskupa i državni centar Crkve, od 1933 do 1960, sa manjim prekidima i od 1982 do 1996 i 1997 do danas. Broj aktivnih vernika je otprilike 2300 članova.

Tekst je preuzet sa: www.feketics.com


28. 11. 2012.

Kursna lista