СЕОСКА КУЋА – Нештин

Адреса: Koče Popovića 34, Neštin
Телефон: +381 (0)21 769 011

Сеоска кућа у Нештину представља развијени тип сеоске куће чија је појава карактеристична за подручје Срема у XVII веку. Кућа је правоугаоне основе, ужом страном окренута према улици, али дубоко увучена од уличне регулационе линије у двориште. Због конфигурације терена окућница је неправилне основе, па је кућа слободно постављена у простору. Карактеришу је три вертикална нивоа: подрум, приземље и таван. Како је подигнута на косини, подрум се налази испод њеног предњег дела, а подигнут је, као и темељи куће, од ломљеног камена. Зидови су у бондручној конструкцији са испуном од плетера, а двоводни кров је покривен трском. Кућа је троделна, са традиционалним распоредом просторија у низу соба – кухиња – соба. У кухињском делу је сачувано отворено огњиште.
Посебност ове куће огледа се у гонгу са декорисаним дрвеним стубовима не само на дворишној већ и на уличној фасади, као и малим тремом на предњем забату.
Кућа се данас налази у власништву Покрајинског завода за заштиту споменика културе.


Означено са : ,,,
21. 12. 2012.

Курсна листа