SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE – Bački Petrovac

Adresa: Kolarova 2, Bački Petrovac
Telefon: +381 (0)21 780 168, +381 (0)21 780 040

Još 1996 Petrovačko pozorište je slavilo 130 godina rada, i dugo je predstavljalo jedan od najznačajnijih delova društvenog života u naselju i slovačke nacionalne manjine u Vojvodini. Slovačko Vojvođansko pozorište je osnovano 2004 godine kao ustanova koja će objediniti celokupan pozorišni život Slovaka na ovim prostorima.


28. 10. 2012.

Kursna lista