SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „BAGREMARA“ – Bačka Palanka

Telefon: +381 (0)62 800 5257 (Aleksandra Vujasinović), +381 (0)21 754 124 (Soro Milorad)

Rezervat se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane puta Bačka Palanka-Odžaci.
Na zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode „Bagremara“ uspostavlja se režim I i II stepena zaštite. Od ukupno zaštićene površine od 117,58 ha, područje režima: zaštite I stepena iznosi 34,8 ha, što iznosi 29,6% od ukupno zaštićene površine; zaštite II stepena iznosi 82,78 ha, što iznosi 70,4 % od ukupno zaštićene površine.
Iako šuma „Bagremara“ danas predstavlja kulturu bagrema, u njoj su očuvane tipične i specifične vrednosti izvornih autohtonih nizijskih mešovitih hrastovih šuma sa jedinim nalazom biljne vrste kukurjaka u Srbiji.
Osnovnu vrednost rezrvata predstavlja nalaz vrste Eranthis hyemalis koji impresionira svojim izgledom tokom februara i marta meseca. U to doba biljka je u svom punom razvoju. Nađena je u kulturi bagrema u većem broju odvojenih grupa.
Zabeležene vrste u prizemnom spratu Bagremare su tipični predstavnici hrastovih šuma, što u prvom redu potvrđuje da se radi o šumskom staništu.

Rezervatom upravlja Javno preduzeće Vojvodinašume. U ponudi je nekoliko različitih naučno-rekreativnih sadržaja.

Izvor fotografije:

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode


21. 12. 2012.

Kursna lista