СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Адреса: Apatinski put 11, Sombor
Телефон: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Специјални природи резерват Горње Подунавље је заштићено природно добро које се простире на територији општина Апатин и Сомбор, укупне површине 19.648 hа, односно од 1433 – 1367 km тока Дунава. На северу се граничи са Националним парком Драва – Дунав, док се дуж суседне обале простире Парк природе Копачки рит и са њима чини велику природну целину једну од највећих на европском континенту.

Стална борба човека са природом и краћење моћне реке Дунав која се вековима опирала човековој потреби да влада свим сегментима природе зарад експлоатације довела је до нестанка великог ритског мочварног подручја које је постојало на овом подручју панонске равнице. Изградњом моћног насипа, човек је склопио мир са реком а заштитом овог подручја омогућио природи да сачува део своје баштине. 248 врста птица, од којих неке веома ретке, као што су орао белорепана, црне роде, корморани, чине део непроцењивог богатства природе. Исто тако, аутохтоне шуме црне тополе, брестава, црног глога и храста као и станишта више врста орхидеја, локвања и других биљака, довољно говоре о овом непроцењивом природном богатству. Шума је под сталним надзором разних служби које брину да се ова баштина заштити од девастације. Путеви и путељци који воде кроз шуму идеални су за разне облике рекреације. Џогинг, пешачење, вежбање на справама у шуми већ су постале уобичајене активности Апатинаца и разних љубитеља природе. Скривене пешчане плаже, идеалне су за уживање у летњим данима.

Поплавно подручје Специјалног природног резервата кој захвата око 5.560 хектара, представља природно местрилиште за око 50 врста слатководних риба међу којима су најзначајније аутохтоне врсте као шаран, штука, смуђ, сом и др. Неретки су улови капиталних примерака, нарочито сомова који знају да буду и преко 30 kg тешки. Данас ово подручје пружа изузетне могућности за риболов, како на Дунаву тако и на многобројним меандрима, рукавцима и мртвајама.

Резерватом управља Јавно предузеће Војводинашуме, Шумско газдинство Сомбор, а туристичку понуду и ценовник услуга можете погледати овде.

За риболовачке дозволе можете се обратити Удружењу риболоваца „Буцов“.
Адреса: Дунавска 5, Апатин
Телефон: +381 (0)25 773 984


Означено са : ,,,
20. 11. 2012.

Курсна листа