SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „KARAĐORĐEVO“

Adresa: Ive Andrića 63, Karađorđevo
Telefon: +381 (0)21 765 222, +381 (0)21 765 254

Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo“ pripada opštinama Bačka Palanka i Bač. Površina rezervata iznosi 2.955,32 ha, a čine ga dve odvojene prirodne celine: područje Mostonga i područje Bukinski rit.

Na zaštićenom području uočljivo dominiraju površine pod šumom (77%), deo je obradivih (8,56%) i vodenih površina (3,74%), ili u drugoj nameni (bare, trstici, kanali). Prirodno dobro karakteriše blago zatalasan teren, sa dinamičnim mikroreljefom, što je karakteristika ritskih područja.

Bukinski rit se nalazi pod direktnim uticajem voda Dunava i egzistira kao tipični ritsko-šumski kompleks. Na ovom području evidentirane su: zajednice bademaste vrbe, zajednice bele vrbe, zajednice bele vrbe i crne topole, zajednice topole i poljskog jasena. Bukinski rit predstavlja kompleks biotopa sa optimalnim uslovima opstanka raznovrsne faune, često retke i ugrožene. Područje je značajno kao prirodno mrestilište brojnih vrsta riba. Veliki broj evidentiranih vrsta riba ima status retkosti.

Na području Mostonge evidentirane su: zajednica hrastova i zestilja, zajednica hrasta lužnjaka, poljskog jasena i bresta. Florističke karakteristike nisu kompleksno istražene. Postojanje različitih tipova vegetacije ukazuje na prisustvo ekosistemske i floristične raznovrsnosti. Zabeležene su prirodne retkosti: beli lokvanj, dremovac, idirot i dr.

Za rezervat „Karađorđevo“ veoma je značajna ornitofauna, koju čini 135 vrsta ptica, a od toga 51 vrsta su stanarice. Posebnu vrednost imaju: orao belorepan, sivi soko, bela roda, rida lunja, prdavac. Takode, u Bukinskom ritu borave i gnezde se 24 ptičje vrste koje su na listi potencijalno ugroženih u Evropi, a 67 ptičijih vrsta ima status prirodne retkosti.
Fauna sisara – zastupljena je prisustvom vrsta glodara, bubojeda, ljiljaka, zeceva, voluharica, zverova i dr.

Tipično obeležje i temeljni fenomen rezervata „Karađorđevo“ jeste lovna divljač, a naročito: jelen, divlja svinja, jelen lopatar, muflon, virdžinijski belorepi jelen, srna i veći broj vrsta sitne divljači (divija mačka, kuna zlatica, lisica, jazavac, tvor, divlji zec i dr.).

Specijalnim rezervatom prirode Karađorđevo upravlja Vojna ustanova „Karađorđevo“.

Izvor fotografija:Pokrajinski zavod za zaštitu prorode


21. 12. 2012.

Kursna lista