SPOMEN-VIDIKOVAC SENĆANSKE BITKE – Senta

Adresa: Glavni trg 1, Senta
Telefon: +381 (0)24 817 818

Spomen-vidikovac Senćanske bitke predstavlja vrednu znamenitost grada. Posetioci mogu da pogledaju maketu koja prikazuje senćansku bitku (dimenzija 2x2m, sa 2000 figura) i veliku detaljnu istorijsku topografsku kartu koja je prikazana na zidu zajedno sa imenima istaknutih heroja. U sklopu pomenute postavke izložena je i vojna oprema iz vremena Senćanske bitke kao i autentični spisi, geografske karte i reprodukcije umetničkih slika kao i tri moderna umetnička slikarska dela. U prostoriji na samom vrhu tornja, posetilac može da se upozna sa izgledom Sente iz prošlog veka. U istom prostoru nalazi se i originalni mehanizam sata na tornju.  Pogled sa terase Gradske kuće zaustavlja dah, sa visine 50 metara posetilac može doživeti panoramu Sente oivičenu tokom Tise koja preseca panonski pejzaž. Posetu je neophodno najaviti!

Bitka kod Sente

Godine 1697. Turci  organizuju  ratni  pohod radi  ponovnog osvajanja izgubljenih teritorija, međutim 11. septembra 1697. godine kod Sente su pretrpeli težak poraz od strane hrišćanske vojske pod komandom čuvenog Eugena Savojskog. U spomen tom, za hrišćanski svet i Evropu,  važnom događaju  podignut je  Spomen Senćanskoj bici  postavljen na obali reke Tise.

Zentai csata Emlékkilátó – ZENTA | Spomen-vidikovac Senćanske bitke – SENTA from Szabó Endre on Vimeo.


Označeno sa : ,,
28. 11. 2012.

Kursna lista