СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ“

Телефон: 023/521-032

Споменик природе ,,Храст Лужњак у Зрењанину“ сврстава се у значајно, природно добро III категорије. Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног од ретко вредних појединачних примерака ове врсте на подручју средњег Баната.

Оно је велике старости и димензија, витално, високо декоративно, са необично формираном крошњом која је симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче развијена у вршним него у доњим деловима. Границу Споменика природе ,,Храст лужњак у Зрењанину“ чини пројекција крошње храста на земљу чији је пречник 16,00 метара, при чему је центар замишљеног круга његово дебло.

Дендометријске карактеристике Споменика природе ,,Храст лужњак у Зрењанину“ су:

  • Висина стабла…………………………….21,00 м
  • Висина дебла до првих грана………3,00 м
  • Обим дебла на прсној висини……..3,30 м
  • Пречник крошње………………………..16,00 м
  • Старост се процењује на……………..120 год.


Означено са :
28. 05. 2019.

Курсна листа