SPORT U OPŠTINI PLANDIŠTE

SPORTSKOREKREATIVNI TERENI

  • 3 zatvorena sportska terena u okviru osnovnih škola u Plandištu, Hajdučici i Velikoj Gredi za mali fudbal, košarku, odbojku i rukomet
  • 13 otvorenih fudbalskih terena u svim naseljima
  • odbojkaški teren u Miletićevu (volej)
  • odbojkaški teren u Starom Lecu
  • teren za mali fudbal u blizini restorana sa prenoćištem Platan u Plandištu
  • naftaški centar u Jermenovcima – tereni za fudbal, košarku i odbojku
  • zatvorena trening sala za karate u Plandištu

21. 11. 2012.

Kursna lista