Šta videti i raditi

VINARIJA „ČOKA“ – Čoka

Adresa: Palih Boraca bb, Čoka
Telefon: +381 (0)230 411 888, fax: +381 (0)230 71 177

Vinova loza u ljubavi je sa čokanskim krajem gotovo dva milenijuma, ali je temelje industrijskog vinogradarstva dao veleposednik Lederer Artur…

GOSTIONA SA PRENOĆIŠTEM „ŽDREBAC“ – Čoka

Adresa: Potiska 10, Čoka
Telefon: +381 (0)230 71 102

Gostiona „Ždrebac“ nalazi se u Čoki na 65 km od Subotice ka Kikindi. Udobnim smeštajem i kvalitetnom uslugom predstavlja idealno…

GRNČARIJA LACY -Čoka

Adresa: M. Pijade 63, 23320 Čoka
Telefon: +381 (0)63 103 00 53; +381 (0)69 112 52 60 (Čorba Laslo)

Na teritoriji opštine Čoka u grnčarskoj radionici već više od dvanaest godina negujemo tradiciju ovog starog zanata. Od pripreme gline…

DVORAC „MARČIBANJI“ – Čoka

Adresa: Potiska 59, Čoka
Telefon: +381 (0)23 071 046

Dvorac je izgradila porodica Marčibanji, posle 1781. godine, kada je Lerinc Marčibanji kupio pustaru Čoku. Izgradnju dvorca dovršio je tek…

KAFE BAR-PICERIJA „CAROLAINS“ – Čoka

Adresa: Maršala Tita 13, Čoka
Telefon: +381 (0)230 72 564

KAŠTEL SCHULHOFF -Padej

Adresa: Padej, Šuljmoš van naselja bb
Telefon: +381 (0)65 2200 730

Kaštel Schulhoff se nalazi pored mesta Padej, opština Čoka na severu Banata, Vojvodine, Srbije. Udaljen je od mesta Padej na…

KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR ČOKA – Čoka

Adresa: Maršala Tita 2, Čoka
Telefon: +381 (0)23 071 046, +381 (0)23 072 156

LOVIŠTE „VELIKI RIT“ – Čoka

Adresa: Potiska 33, Čoka
Telefon: +381 (0)230 77 212 , +381 (0)23 071 246

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 23.139 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 22.500 ha. Ponuda lovne divljači:…

LOVIŠTE „ŠUJMOŠ“ – Padej

Adresa: Oslobođenja 11, Padej
Telefon: +381 (0)63 589 640

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 7.833 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 7.319 ha. Ponuda lovne divljači: srneća…

NACIONALNA KUĆA „LOVAC“ – Padej

Adresa: Oslobođenja 13, Padej
Telefon: +381 (0)230 75 122, +381 (0)63 80 29 971

Renomirani restoran sa poznatim specijalitetima jela od ribe i divljači. Objekat ima salu sa 70 mesta i pokrivenu terasu sa…

stavki