Šta videti i raditi

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA – Kovin

Na teritoriji opštine Kovin pronađeni su predmeti iz različitih epoha razvoja civilizacije a najznačajniji period jeste vreme neolita u kojima…

BIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“ – Kovin

Adresa: Cara Lazara 100, Kovin
Telefon: +381 (0)13 744 901, fax: +381(0)13 744 902

GOSTINSKA KUĆA MARINA – Dubovac

Adresa: Staro selo 57, Dubovac
Telefon: +381 (0) 64 025 13 25

Kapacitet je 10 osoba, idealna lokacija za lov, ribolov i biciklizam (staza Eurovelo 6 prolazi duž nasipa u blizini kuće).

DUBOVAČKI RIT – Dubovac

Dubovački rit predstavlja prirodno dobro izuzetnog značaja, za koje do sada nije obezbeđena formalno pravna zaštita. Međutim, s obzirom na…

DUNAV

Dunav počinje od Donauešingena gde se spajaju dve manje reke Breg i Brigah pa odatle Dunav nosi naziv Donau. Međutim…

ETNO KUĆA – Skorenovac

Adresa: Bolmanska 21, Skorenovac
Telefon: +381 (0)63 245 583

Ovo je nezaobilazno mesto prilikom posete Skorenovcu, datira iz 18. veka, a u kući je autentičan nameštaj, ambijent, poljoprivredne mašine…

JEZERO „KRALJEVAC“ – Deliblato

Adresa: Maršala Tita 123, Deliblato
Telefon: +381 (0)13 765 951 (Udruženje sportskih ribolovaca "Deliblatsko jezero")

Jezero Kraljevac se nalazi zapadno od Deliblata. Posebnu vrednost ovog jezera čine „plutajuća ostrva“ . Pored toga Deliblatsko jezero, kako ga…

JEZERO „PROVALIJA“ – Kovin

U Južnom Banatu, na levoj obali Dunava, nalazi se jezero Provalija, oko 15 kilometara jugozapadno od Kovina. Jezero je smešteno između…

JEZERO „ŠLJUNKARA“ – Kovin

Jezero Šljunkara se nalazi na oko 2,5 km istočno od Kovina. Reč je o atraktivnom kupalištu sa veoma čistom i prozirnom…

KAPELA „VODICA“ – Deliblato

Adresa: put Deliblato - Mramorak

Bogomolja – vodica Srpske pravoslavne crkve posvećena Usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja na putu Deliblato – Mramorak.

stavki