Šta videti i raditi

GALERIJA „JOVAN POPOVIĆ“ – Opovo

Adresa: JNA 2, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 028

Galerija „Jovan Popović“ u Opovu je specijalizovana ustanova gde se održavaju izložbe različitog karaktera, od muzejskih eksponata do radova savremene…

JEZERO „ŠARAN“ – Baranda

Datum održavanja:
Adresa: Sakulski put bb, Baranda
Telefon: +381 (0)13 686 100, fax: +381 (0)13 686 113

Jezero „Šaran“ se nalazi u sred banatske ravnice ima uređenu obalu, zdravu zeleno bistru i redovno kontrolisanu vodu. Idilična slika…

LOVIŠTE U OPOVU – Opovo

Adresa: Slatinska, Opovo
Telefon: +381 (0)13 686 094

Lovačko udruženje „Opovo“, sa sedištem u Opovu, gazduje lovištem „Tamiš-Baranda“ ukupne površine 20.264 ha, od čega lovne površine obuhvataju oko…

PLOVIDBA DUNAVOM

Dunav (nem. Donau , slov. Dunaj, mađ. Duna, ukrajinski Dunaй, rum. Dunăre, tur. Tuna) je najduža reka u Evropskoj uniji…

RESTORAN „BOBA“ – Opovo

Adresa: Ive lole Ribara 1a, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 080

TAMIŠ KOD OPOVA – Opovo

Datum održavanja:
Telefon: +381 (0)13 682 130

Omiljeno mesto za pecanje, gde se svakodnevno okuplja veliki broj sportskih ribolovaca iz obližnjih gradova i unutrašnjosti. Zagarantovan je bogat…

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA – Sefkerin

Adresa: Parkovska bb, Sefkerin

Srpska pravoslavna crkva – Srbljak štampan 1761.god.; Zbornik Božidara Vukovića. Sagrađena 1813. godine

CRKVA SVETOG NIKOLE – Baranda

Adresa: Trg Maršala Tita bb, Baranda

Srpska pravoslavna crkva – Prestono jevanđelje, Lavov 1690.god. (pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture). Sagrađena 1814. godine.

CRKVA SVETOG NIKOLE – Opovo

Adresa: JNA bb, Opovo

Srpska pravoslavna crkva – ikonostas, rad Stevana Todorovića iz 1895. god. (pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture). Sagrađena…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Sakule

Adresa: Trg Maršala Tita 17, Sakule

Srpska pravoslavna crkva – Ikonostas pevnice i tronovi – rad Konstantina Pantelića iz 1856/57.god. (pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu…

stavki