Šta videti i raditi

„KIPOVI“ SPOMENIK IRIŠKOJ KUGI

Adresa: put Irig - Ruma

Epidemija kuge u Sremu i Irigu vladala je 1795/96. godine. Pošto je kuga u Sremskoj županiji najviše besnela u Irigu…

ENOTECA VINA GLASS – Ruma

Adresa: 27. Oktobra 5 Ruma
Telefon: +381 (0) 69 602 219

Enoteca Vina glass is something completely new and completely different in Ruma! What differs us from the others is the…

KUĆA ZA ODMOR “VILA A’STORIA“ – Ruma

Adresa: Svetozara Markovića, Ruma
Telefon: +381 (0)22 477 111, +381 (0)63 521 566

Kuća za odmor „Vila A’storia“ je smeštena u Rumi, u naselju „Breg“. Vlasništvo je „Destilerije Petrović“, koja se bavi proizvodnjom…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „BASIJANA GRAD“ – Donji Petrovci

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se ostaci rimskog grada Bassianae. Naselje je osnovano u I veku…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GOMOLAVA“ – Hrtkovci

Adresa: Hrtkovci

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nalazi kod Hrtkovaca, nedaleko od Rume, na levoj obali Save. Bila je naseljena…

BARA TRSKOVAČA – Platičevo

Telefon: +381 (0)22 470 655 (Turistička organizacija opštine Ruma)

Područje Bare Trskovača stavljeno je pod zaštitu prirode kao zaštićeno stanište i svrstava se u III kategoriju zaštićenih prirodnih dobara….

VINOTEKA VINA GLASS – Ruma

Adresa: 27. Oktobra 5 Ruma
Telefon: +381 (0) 69 602 219

Vinoteka Vina Glass je nešto potpuno novo i potpuno drugačije u našem gradu! Ono po čemu se razlikujemo jeste to…

GRADSKA BIBLIOTEKA RUMA – Ruma

Datum održavanja:
Adresa: Glavna 131, Ruma
Telefon: +381 (0)22 478 920, +381 (0)22 490 047

Prva srpska čitaonica u Rumi počela je sa radom 1861. godine. Rušena i obnavljana svoj kontinuirani rad započela tek posle…

GRADSKO POZORIŠTE RUMA – Ruma

Datum održavanja:
Adresa: Veljka Dugoševića 102, Ruma
Telefon: +381 (0)22 471 212, +381 (0)22 474 987, fax:+381 (0)22 473 979

Gradsko pozorište Ruma, osnovano je 1994. godine sa ciljem da deluje kreativnim akcijama u oblasti kulture. Negovalo je klasičan pristup…

ZAVIČAJNI MUZEJ – Ruma

Adresa: Glavna 182, Ruma
Telefon: +381 (0)22 474 888

Zavičajni muzej u Rumi osnovan je odlukom Narodnog odbora opštine Ruma 1962. godine pod nazivom Zavičajna muzejska zbirka. Devet godina…

stavki