LOVNI REVIR – Stepanovićevo

Adresa: Vojvode Stepe 50a, Stepanovićevo
Telefon: +381 (0)63 495 151 (Mladen Biga, predsednik), +381 (0)65 34 94 707 (Milan Jelača, sekretar)

Lovačko društvo Stepanovićevo osnovano je 1946. godine u naseljenom mestu Stepanovićevo. U sastavu je lovačkog udruženja Novi Sad. Delatnost lova, uključujući tu i lovni turizam obavlja u lovnom reviru koji zauzima 4.700 hektara lovne opštine u k.o. Stepanovićevo. Raspolaže sa novoizgrađenim i lepo uređenim prihvatilištem za pernatu divljač, lovačkom kućom u bagremovoj šumi neposredno pored kanala. U naseljenom mestu ima uređene i posebno izdvojene prostorije za prijem i boravak lovaca i smeštaj lovačkih pasa. U lovnom reviru lovci se brinu o zaštiti i očuvanju divljači. Za lov, posebno za lovni turzam nudi se odstrel srneće divljači. Moguće je pruhvatiti zahteve za odstrel 6 do 8 srndaća u poenima za medalje. Od pernate divljači za lovce turiste u lovnoj sezoni nude se odstreli na prepelice, grlice, patke i po posebnom dogovoru fazansku divljač. Za odstrel divljači u turističkom odstrelu obezbeđuje se stručna pratnja. Turistima se može obezbediti ishrana i smeštaj u prostorijama društva ili kućnoj radinosti.

 


Označeno sa :
07. 09. 2017.

Kursna lista