CRKVA SNJEŽNE GOSPE – Žabalj

Adresa: Trg Svetog Save, Žabalj

Iako je nadvojvoda Ludvig u svom izveštaju iz 1808. naglasio potrebu gradnje rimokatoličke crkve u Žablju, ona je sagrađena tek 1824. u slavu Device Marije. Ovu crkvu osveštao je kaločki kanonik Mihajlo Čupor 1826. godine. U vreme bune 1849. ova crkva je izgorela, ali je posle obnovljena. Prvi sveštenik u njoj bio je Franc Šramko (1824-1841).

 


Označeno sa : ,,
20. 08. 2012.

Kursna lista