CRKVA SVETOG NIKOLE – Kikinda

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca bb, Kikinda

Godine 1769. -na mestu stare crkve pletare – podignuta je Srpska pravoslavna crkva, posvećena Svetom ocu Nikoli. Izgrađena je u klasičnom stilu. Ikonostas je 1773. živopisao Teodor Ilić Češljar, koji je autor i dve dragocene zidne slike: „Voznesenje Hristovo“ na južnom i „Tajna večera“ na severnom delu crkve.

 


17. 09. 2012.

Kursna lista