CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Sremski Karlovci

Adresa: Vojvođanska bb, Sremski Karlovci

Gornja crkva, posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice, podignuta je 1746. godine na temeljima starije crkve iz XVI veka. Najstariji podatak o ovom pravoslavnom hramu datira iz 1559. godine, kada je bila metoh manastira Hilandara. Obnova Gornje crkve vršena je u više navrata, 1833, 1888, 1897-1903, 1997-1998. Restauriran ikonostas pripada periodu baroka, a izradio ga je u XVIII veku poznati karlovački ikonopisac Dimitrije Bačević. Pored mnogih sveštenih lica i uglednih Karlovčana, koji su sahranjeni u porti, u kripti hrama počivaju srpski patrijarsi Georgije Branković i Lukijan Bogdanović.


16. 10. 2012.

Kursna lista