GALERIJA MATICE SRPSKE – Novi Sad

Adresa: Trg galerija 1, 21101 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 489 9000

Galerija Matice srpske, osnovana 1847. godine, jedna je od najstarijih i najbogatijih umetničkih zbirki u našoj zemlji. Fond i stalnu postavku čine dela srpske likovne umetnosti sa područja Vojvodine, od kraja XVII do početka XX veka. Postavka hronoliškim redosledom prikazuje karakteristična dela srpskog slikarstva XVIII veka – zografsko slikarstvo, slikarstvo prelaznog perioda i barokno slikarstvo. U Galeriji su izložene vredne ikone iz brojnih pravoslavnih hramova sa područja Vojvodine, radovi najznačajnijih srpskih slikara toga doba – Teodora Kračuna, Joakima Markovića, Vase Ostojića, Janka Halkozovića i drugih.

Likovna umetnost XIX veka predstavljena je delima iz perioda klasicizma, bidermajera, romantizma i realizma i radovima slikara Konstantina Danila, Katarine Ivanović, Pavla Simića, Đure Jakšića, Novaka Radonjića, Stevana Aleksića, Uroša Predića, Paje Jovanovića i drugih.

Od reperezentativnih primera srpskog slikarstva iz prve polovine XX veka, u kolekciji “Srpsko slikarstvo 1900-1940.godine“, u sali na spratu, izložene su slike Petra Dobrovića, Petra Konjovića, Vase Pomorišca, Save Šumanovića, Ivana Tabakovića i drugih, kao i vajarski radovi Đorđa Jovanovića.

U Galeriji Matice srpske nalazi se i bogata “Grafička zbirka“, koja obuhvata drvoreze i bakroreze XVII i XVIII veka, crteže i litografije XIX veka. Posebnu pažnju privlače radovi začetnika primenjenih umetnosti kod Srba, Hristofora Žefarovića i Zaharija Orfelina – ujedno i najznamenitijih likovnih umetnika XVIII veka, kao i kolekcija crteža i litografija Anastasa Jovanovića (1817 – 1899). Galerija, takođe, poseduje i izlaže “Zbirku kopija zidnih slika“, koja obuhvata najznačajnije radove zidnog slikarstva XVIII veka iz manastirskih hramova Vojvodine, u prirodnoj veličini.

Zgrada u kojoj je smeštena Galerija Matice srpske – prvobitno podignuta za Produktuvnu berzu – građena je između 1926-1927. godine, po projektima novosadskog arhitekte Lazara Dunđerskog (1881-1952). Izložbeni prostor u prizemlju koristi se za održavanje povremenih tematskih i monografskih izložbi, kada se izdaju i propratne publikacije, knjige, monografije i katalozi. Galerija poseduje bogatu biblioteku i dokumentaciju vezanu za istoriju srpskog slikarstva.

Galerija Matice srpske od 1974. godine ima posebno odeljenje – “Memorijalni muzej Hristofor Žefarović i njegovo doba“ – koji se nalazi u manastiru Bođani, u južnoj Bački podignutom 1478. godine. Živopis crkve, delo Žefarovića (1737), po vrednosti spada u najuspelije primere srpskog zidnog slikarstva prve polovine XVIII veka, pokazuje novi pristup obradi pejzaža, akta, perspektive, kao i nova likovna tumačenja svetla, forme i boje. Posebno se istuču kompozicije iz ciklusa “Postojanja (Geneza)“. Na stalnoj izložbi postavljenoj u manastisrskim konacima, prikazani su bakrorezi, bakrorezne knjige, umetnički vez Hristofora Žefarovića, kao i arhivska dokumenta i građa vezana za njegov život i umetničku karijeru.


24. 01. 2013.

Kursna lista