HRAM SVETIH BLAGOVESTI – Idvor

Adresa: Mihajla Pupina bb, Idvor
Telefon: +381 (0)13 676 126

Hram Svetih Blagovesti sagrađen je 1803. U njemu je ikonostas koji je oslikan 1876 – 79. koji je delo poznatog slikara i umetnika Steve Todorovića. Pored toga u hramu se nalaze i četiri ikone koje su takođe rad Stevana Todorovića – Car Uroš, Car Stefan Dečanski, sveti Simeon i car Dušan. U ovoj crkvi kršten je Mihajlo Pupin.


10. 12. 2012.

Kursna lista