Arheološka nalazišta

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA – Kovin

Na teritoriji opštine Kovin pronađeni su predmeti iz različitih epoha razvoja civilizacije a najznačajniji period jeste vreme neolita u kojima…

ARHEOLOŠKI LOKALITETI SIRMIUMA – Sremska Mitrovica

Grad Sirmijum, na mestu gde se danas nalazi Sremska Mitrovica, bio je jedna od prestonica rimskog carstva i spadao je…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „BASIJANA GRAD“ – Donji Petrovci

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se ostaci rimskog grada Bassianae. Naselje je osnovano u I veku…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GOMOLAVA“ – Hrtkovci

Adresa: Hrtkovci

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nalazi kod Hrtkovaca, nedaleko od Rume, na levoj obali Save. Bila je naseljena…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GRADINA“ – Rakovac

Adresa: Partizanska bb, Rakovac
Telefon: +381 (0)21 6275 222 (Mesna zajednica)

Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog potoka, na potezu Stučica nalazi se lokalitet Gradina. Na prostoru Gradine su…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GRADINA“ – Stari Slankamen

Adresa: Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „DONJA BRANJEVINA“ – Deronje

Telefon: +381 (0)25 57 42 189 (Muzejska jedinica)

Donja Branjevina-arheološko nalazište smešteno u neposrednoj blizini naselja Deronje, krije u sebi tajnu najstarije ratarske kulture u Evropi. „Crvenokosa boginja“,…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „KALAKAČA“ – Beška

Adresa: Uz most, na desnoj obali Dunava, Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datira iz perioda starijeg gvozdenog doba. Nalazi se na rečnoj terasi visoko…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „KUVA“ (CASTELLUM ONAGRINUM) – Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke. Podignuto…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „MAJDAN“ – Majdan

Adresa: Novi Kneževac

Lokacija u selu Majdan u blizini seoskog groblja se povezuje sa hrišćanskim manastirom Svetog Đorđa iz legende o svetom Gerhardu….

stavki

Kursna lista