CRKVA PRINCA SVETOG IMREA – Doroslovo

Podignuta je 1803. godine na insistiranje Antala Kortmana. Unutrašnjost crkve ukrašena je freskama, oltarom i nameštajem u stilu naših krajeva. Nalazi se u centru sela.


04. 12. 2012.

Kursna lista