CRKVA SRCE ISUSOVO – Apatin

Adresa: Žarka Zrenjanina 12, Apatin

Ovaj sakralni objekat izgrađen je u psudoromaničkom stilu, u periodu 1931-1933. godina, i predstavljao je najveću katoličku crkvu izgrađenu na području Bačke, između dva Svetska rata. Planovi za nju su urađeni od strane bečkog arhitekte Bruna Buhvizera, a izvođač građevinskih radova bio je apatinski građevinski preduzimač (jedno vreme predsednik ovdašnjeg Zanatskog udruženja), Nikola Šefer.
Crkva predstavlja trobrodni objekat, sa dva tornja (visina 38m) koji se uzdižu iz njenog pročelja, a završavaju se krovićima piramidalne forme.
Glavni ulaz je naglašen romaničkim, stepenasto profilisanim portalom, iznad kojeg se nalazi rozeta i timpanom.
Zbog izbijanja Drugog svetskog rata radovi se na unutrašnjoj dekoraciji i mobilijaru prekidaju, tako da je ostala u nekim elementima nedovršena (planirana je i slikarska dekoracija zidova religioznim scenama).
Nakon nedavne restauracije, munja je udarila u sam vrh desnog zvonika, usled čega je izbio požar koji je oštetio unutrašnju drvenu konstrukciju (posledica nepostojanja gromobrana).


Označeno sa : ,,
19. 11. 2012.

Kursna lista