CRKVA SVETOG ANTUNA – Petrovaradin

Adresa: Preradovićeva 4, Petrovaradin

Posle Prvog vatikanskog sabora (1869-1870) jedna grupa biskupa nezadovoljnih odlukama sabora (Dogma o nepogrešivosti pape) odlučila je da se bori za tzv. starokatoličku crkvu. Pošto je u Kraljevini Jugoslaviji bilo dosta građana koji su se izjašnjavali kao starokatolici, adaptacijom stare zgrade kioska na početku Molinarijevog parka u Petrovaradinu nakon 1937. dograđeno je predvorje i zvonik sa satom. U toku Drugog svetskog rata starokatolici se proganjaju i crkva se naziva sektom. Nakon rata crkva je nastavila rad ali sa manjim brojem vernika i manjim sredstvima. Donacijama vernika crkva je obnovljena tek sredinom sedamdesetih godina dvadesetog veka.

Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina dvadesetog veka Starokatolička crkva iz Utrehta, za koju je ova verska zajednica u Jugoslaviji bila, prešla je u protestantski oblik hrišćanstva. Ovako izmenjena crkvena organizacija naziva se Sindrom Pravoslavnih crkava Zapadnog obreda a crkva Svetog Antuna u Petrovaradinu se naziiva Zapadno-pravoslavnim crkvom.


27. 01. 2013.

Kursna lista