CRKVA SVETOG DUHA – Kupinovo

Adresa: Kupinovo

Crkva Sv. Duha u Kupinovu, sagrađena je 1803. U nju su prenete iz crkve Sv. Luke sve dragocene starine iz despotskih vremena. Jedanaestog jula 1944. godine crkva je minirana i veoma oštećena, a svi predmeti iz nje isčezli su i upropašćeni. Zemaljska komisija za kulturnu štetu , obzirom na to da su u pitanju starine viševekovnog datuma i ogromnog kulturnog i istorijskog značaja , utvrdila štetu i y svojoj odluci izričito istakla: “ Radi se ovde o takvim stvarima i starinama koje potiču iz jednog čudesnog svetlog perioda srpske povesti, kada su zadnji ostaci srpske države , na svom sutonu davali maksimum svog životnog značenja na kulturnom , istorijskom i umetničkom polju , a Kupinovo je kao ondašnji smanjeni centar srpske države koja je tonula , privlačio najbolje umetnike one epohe“.

 Tekst je preuzet sa: www.pecinci.org


04. 07. 2012.

Kursna lista