CRKVA SVETOG LUKE – Kupinovo

Adresa: Branka Madžarevića 142, Kupinovo
Telefon: +381 (0) 22 438 110

Ha jugozapadnoj periferiji sela Kupinova nalazi se Crkva svetog Luke, zadužbina despota Đurađa Brankovića. Sagrađena je polovinom XV veka te svakako predstavlja najstariju pravoslavnu bogomolju u krajevima severno od Save i Dunava. Godine 1521. Turci su do temelja razlušili Kupinovo i tom prilikom je verovatno stradala i Crkva svetog Luke. Na osnovu izvora iz XVIII veka može se zaključiti da je crkvenu građevinu obnovio kapetan Mihailo Vasić zajedno sa žiteljima sela, između 1726. i 1730.godine. Danas je crkva zajedno sa baroknim ikonostasom Jakova Orfelina iz 1780.godine zakonom zaštićena.

Tekst je preuzet sa: www.pecinci.org


04. 07. 2012.

Kursna lista