CRKVA SVETOG NIKOLE – Krčedin

Adresa: Nade Janošević 1, Krčedin
Telefon: +381 (0)22 500 303

Hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1781. godine i osvećen od strane mitropolita Vićentija. Građena je kao jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom na istočnoj strani i zvonikom iznad zapadnog dela građevine. Fasada crkve je raščlanjena niskom soklom, pilastrima i profilisanim krovnim vencem. Sadašnji izgled crkva dobija početkom XIX veka. Ograda oko crkve je u kovanom gvožđu sa lepim ornamentima kao što je i sama kapija. U porti ima puno jela i srebrnih borova, dok su ispred crkve tri lipe. Sa leve strane ispred crkve je stari kameni krst ograđen kovanom ogradom sa natpisom. Ikonostas je u više navrata oslikavan i pripada tipu višespratnih oltarskih pregrada. Radili su ga Edvard Vladarš, Dimitrije Lazarević i Teodor Vitković. Autor slika je Petar Kambera (1843.), a pevnica je delo drvorezbara Marka Vujatovića (1806.).

Za vreme Prvog svetskog rata skinuta su zvona sa crkve i pretopljena u topove. Dok Nemci nisu napravili svoju crkvu njihovi sveštenici i vernici su koristili srpsku crkvu za bogosluženje. Ima bogatu bibiloteku crkvenih knjiga. Na crkvi su obavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi 1973. godine, a unutrašnjosti hrama i čišćenje rezbarenih delova i ikonostasa 1981. godine.

Status spomenika kulture od velikog značaja dobila je 1972. godine, a kategorisana 1991. godine.


20. 12. 2012.

Kursna lista