CRKVA SVETOG NIKOLE – Prhovo

Adresa: Šimanovačka 8, Prhovo

Naziv crkve je hram prenosa moštiju sv. Oca Nikolaja. Podignut je 1804-1806 godine. Početkom 18. veka vizitator karlovačke eparhije spominje u Prhovu novu malu crkvu od hrastovih brvana pokrivenu šindrom. Već 1758. godine ova crkva je zamenjena novom. Današnja crkva je sagrađena početkom 19. veka. Prema Mati Kosovcu crkva je sazidana 1806. godine. Između izgradnje crkve i postavljenja ikonostasa proteklo je oko 40-ak godina. U međuvremenu je verovatno korišćen ikonostas od stare crkve. Od ikonostasa iz stare crkve sačuvane su 4 prestone ikone koje je profesor doktor Pavle Vasić pripisao Dimitriju Bačeviću. Ove ikone se danas nalaze u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Današnji ikonostas je nastao u vremenu od 1832- 1841. Godine. Pavle Bošnjaković je uradio rezbariju ikonostasa. Tek januara 1840. godine slikarski radovi ikonostasa radili su majstori Georgije Bojer i Dimitrije Ćurković. Rezbareni deo ikonostasa ima klasicističku koncepciju.

Tekst je preuzet sa: www.pecinci.org


04. 07. 2012.

Kursna lista