CRKVA SVETOG NIKOLE – Ruma

Adresa: Ruma

Sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da je Ruma imala crkvu još od najstarijih vremena, jer se 1566. godine među stanovništvom pominju i tri sveštenika. Crkva je sigurno bila preteča današnje Nikolajevske crkve. Ova drvena crkva, sa portom i neograđenim grobljem se pominje 1731, 1750 i 1751. godine pod imenom Sv. Nikola. Ona je uskoro postala pretesna te se pristupilo zidanju nove crkve od čvrstog materijala, koja je završena 1758. godine. Ikonostas su uradili slikari Petar i Pavle Čortnovački.


21. 12. 2012.

Kursna lista