CRKVA SVETOG PROROKA ILIJE – Lok

Adresa: Branka Radičevića 15a, Lok

Crkva je podignuta 1824. godine. Jednobrodna je građevina sa plitkom apsidom u širini broda i niskim sokdom. Fasada je raščlanjena pilastrima sa dekorativnim kapitelima koji drže krovni prsten. Lučni prozori i niše smešteni su između pilastara, dok je na apsidi samo jedan prozor i dve slepe niše. Ikonostas, rad nepoznatog rezbara, donet je iz Titela. Ikonopisac prelaznog baroknog perioda druge polovine XVIII veka, takođe je nepoznat.
August Turk, akademski slikar, preslikao je 1867. ikonostas, dodavši nekoliko svojih ikona. Njemu se pripisuju i zidne slike.
Inventaru crkve pripadaju Bogorodičin i arhijerski tron sa kraja XIX veka, takođe rad nepoznatog majstora.


Označeno sa : ,,
30. 08. 2012.

Kursna lista