CRKVA SVETOG SAVE – Maradik

Adresa: Fruškogorska 23, Maradik
Telefon: +381 (0)22 506 664

Srpska pravoslavna crkva posvećena Svetom Savi sagrađena je 1776. godine u baroknom stilu. Predstavlja jednu od najznačajnijih građevina sela. Građena je kao jednobrodna građevina sa petostranom oltarskom apsidom na istočnoj strani i prizidanim zvonikom na zapadnoj strani, sredinom XIX veka kada je crkvena opština sklopila ugovor sa zidarom Urošem Subotićem (1844.). Crkva je omalterisana sa spoljne i unutrašnje strane. Današnji iconostas, koji je, lepom rezbarijom, oslikao Teodor Ilić Češljar, jedan od najpoznatijih slikara srpskog baroka i rokokoa u drugoj polovini XVIII veka. U crkvi se nalazi jedan broj ikona rađenih na drvetu iz 1816. godine, dok su mineji za bogosluženje štampani u Moskvi u drugoj plovini XVIII veka. Na njenom mestu u prvoj polovini XVIII veka postojala je drvena crkva pokrivena trskom. Među brojnim crkvenim knjigama, nalazi se knjiga iz doba ruske carice Katarine II.
Crkva je proglašena za spomenik kulture 1980. godine od velikog značaja, a kategorizacija je izvršeno 1991. godine.


Označeno sa : ,,
20. 12. 2012.

Kursna lista