CRKVA SVIH SVETIH – Ruma

Adresa: Glavna 159a, Ruma
Telefon: +381 (0)22 433 233

Treća rumska pravoslavna crkva Svih Svetih se pominje još krajem 18. veka, ali je tada bila izgrađena od čamovih dasaka, „trošna i sklona padu“. Nije poznato gde se tačno nalazila, ali svakako ne na mestu današnje crkve u centru grada. Naime, 80-tih godina XVIII veka, veliki broj pravoslavnih trgovaca je pokupovao kuće u centru varoši. Mnogi od njih su bili grčkog ili Cincarskog porekla – pravoslavne vere. Pomenuta stara crkva, kao i dve nove, su bile podaleko od njihovih domova, te je, kako su se žalili mitropolitu, zimi bilo teško doći do nje, a i za vreme službe su im domovi ostajali prazni i često bivali pokradeni. Mitropolit i Sremska županija su načelno dali dozvolu za gradnju treće nove crkve u centru Rume, ali su onda nastupili problemi, iako je materijal za gradnju skoro bio obezbeđen. Najpre Austro-turski rat, pa obližnja kuga, administrativne prepreke… Zatim su stavljene primedbe da će crkva biti preblizu katoličkoj i da je ne dižu Srbi, već mali broj Grka trgovaca. Na to je usledila peticija 114 uglednih Rumljana, među kojima su i Atanasije Stojković, tada već doktor fizike, Jovan Pantelić, slikar i drugi. Sve je to znatno odložilo gradnju treće pravoslavne crkve u Rumi. Ona je tek polovinom XIX veka stavljena pod krov. Crkva je renovirana 1905. godine, kada je i osvećena.Od tada se zove Sošestvija Svetog Duha. U njoj se nalazi ikonostas, čiji je nacrt uradio bečki arhitekta Herman Bole, a oslikao ga je poznati slikar Uroš Predić.


Označeno sa : ,,
21. 12. 2012.

Kursna lista