CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Inđija

Adresa: Cara Dušana 6, Inđija
Telefon: +381 (0)22 558 797

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice podignuta je 1756. godine za vreme mitropolita Pavla Nenadovića. Zidana je u duhu srednjevekovne tradicije, odnosno Raške graditeljske škole. Po svojim proporcijama spada među najlepše i najskladnije građevine sačuvane iz XVIII veka u Sremu. Današnji ikonostas Crkve po svojoj barokno-klasicističkoj koncepciji i ornamentalnoj dekoraciji rezbarije i slikarskim radovima izvedenim u barokno-rokajnom duhu pripada devetoj deceniji XVIII veka.

Unutrašnjost crkve oslikao je krajem XIX veka Jovan Štajner, slikar iz Sombora, koji je pozlaćivao rezbariju ikonostasa i obnavljao ikone. To je višespratni ikonostas, a njegova podela je izvršena u horizontalnim zonama u zavisnoti od rasporeda ikona. Ornamentika ima izrazito barokne i mestimično rokoko forme. Poslednje veće obnavljanje u unutrašnjosti crkve izveo je akademski slikar Nikodim Brkić posle II svetskog rata, kada je živopisao svodove i zidove. Na zapadnoj strani je prizidan zvonik između niskih kulica.

Crkva je zaštićena 1970. godine kao spomenik kulture, a 1991. kategorisana kao kulturno dobro od velikog značaja.
Stil: poznobarokni eklekticizam.


Označeno sa : ,,
20. 12. 2012.

Kursna lista