CRKVA VAZNESENJA GOSPODNJEG – Ruma

Adresa: Stanka Paunovića Veljka,179, Ruma

Pošto su tih prvih godina postojanja Nove Rume njeni pravoslavni stanovnici koristili crkvu Stare Rume, ona je postala pretesna. Zato se naporedo sa zidanjem crkve sv. Nikole od čvrstog materijala, koja je završena 1758. pristupilo i gradnji još jedne crkve u Novoj Rumi za potrebe pravoslavnih rumskih građana. U početku je bilo problema, jer je za mesto nove crkve odabrano staro i pusto pravoslavno groblje, za koje je sreski sudija smatrao da je preblizu katoličke crkve. U taj spor se umešala čak i carica Marija Terezija, koja je presudila u korist gradnje druge pravoslavne crkve u Rumi, tj. Vaznesenske crkve, na mestu gde se i danas nalazi. Crkva je sagrađena 1861. godine. Ikonostas je delo poznatog slikara Stefana Teneckog.


21. 12. 2012.

Kursna lista