MANASTIR ŠIŠATOVAC – Šišatovac

Adresa: Školska bb, Šišatovac
Telefon: +381 (0)22 663 530

Manastir se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške gore, u blizini istoimenog naselja. Manastirska crkva je posvećena prazniku rođenja Bogorodice. Po starim zapisima osnivanje manastira se pripisuje igumanu manastira Žiče Teofanu i izbeglim žičkim monasima koji su crkvu srušili 1520. godine i na njenom mestu sagradili novi hram. Pouzdani podaci o manastiru potiču iz sredine 16. veka kada su u manastir donesene mošti Sv. Stefana Štiljanovića, sremskog despota. 1788. godine srušena je stara dvokupolna crkva, a na njenom mestu sagrađen današnji hram. Trostrane zgrade konaka sazidane su krajem 18. veka i početkom 19. veka. Ikonostas i zidne slike u crkvi radio je Grigorije Davidović Obšić između 1793-1795.godine. U Drugom svetskom ratu manastir je razoren. Danas manastirski kompleks čine obnovljena crkva i jedna zgrada izgrađenog konaka, jugoistočno od crkve.


22. 11. 2012.

Kursna lista