HRAM PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA – Čortanovci

Adresa: Glavna 45, Čortanovci
Telefon: +381 (0)22 580 140

Prvobitna Crkva je sazidana u vizantjskom stilu i podignuta 1728. godine i osvećena od episkopa krušedolskog Nikanora. Nova crkva je podignuta 1827. godine, a završena 1829. godine. To je jednobrodna građevina sa poloukružnom oltarskom aspidom na istočnoj strani i zvonikom koji se uzdiže iznad zapadnog dela crkve. Rezbarija ikonostasa rad je nepoznatog majstora druge polovine XVIII veka, sa baroknim elementima a po svojoj arhitektonskoj strukturi pripada tipu višespratnih oltarskih pregrada. Crkva je u veoma lošem stanju, te joj predstoji rekonstrukcija.


20. 12. 2012.

Kursna lista