HRAM SVETOG ARHANGELA MIHAILA – Deronje

Adresa: Deronje
Telefon: +381 (0)25 57 42 212 (Turistička organizacija opštine Odžaci)

Sadašnja crkva iz 1869. godine sagrađena je na mestu nekadašnje manje crkve. Predstavlja jednobrodnu građevinu trihonkalne osnove sa polukružnom oltarskom apsidom. Njenim reprezentativnim zapadnim pročeljem dominira kula-zvonik. Ikonostasnu pregradu preuzetu iz starije crkve oslikao je Jovan Isailović stariji 1792. godine. Živopis je početkom veka izveo Rafailo Momčilović. Od 1973. godine hram je stavljen pod zaštitu spomenika kulture.


Označeno sa : ,,
22. 11. 2012.

Kursna lista