Историјски архиви

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад

Адреса: Дунавска 35, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 489 1800, fax: +381 (0)21 522 332

Архив Војводине основан је декретом Министарства унутрашњих послова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 5. августа 1926. године као Државна…

АРХИВ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА – Сремски Карловци

Адреса: Трг Бранка Радичевића 17, Сремски Карловци
Телефон: +381 (0)21 881 757

Настанак Архива је везан за један од најзначајнијих историјских догађаја у нововековној историји српског народа, за Велику сеобу Срба под…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ – Панчево

Датум одржавања:
Адреса: Немањина бб, Панчево
Телефон: +381 (0)13 317 344, +381 (0)13 331 240
E-mail: arhivp@panet.rs

Историјски архив у Панчеву бави се заштитом покретних културних добара, прикупљањем, обрадом, сређивањем и чувањем истих,  на територији града Панчева…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „БЕЛА ЦРКВА“ – Бела Црква

Адреса: 1 октобра 40, Бела Црква
Телефон: +381 (0)13 851 283

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СОМБОР“ (ПАШИНА КУЛА И КРУШПЕРОВА КУЋА) – Сомбор

Датум одржавања:
Адреса: Трг Цара Лазара 5, Сомбор
Телефон: +381 (0)25 412 287

Пашина кула је најстарије сачувано градско здање које потиче с краја XVI или с почетка XVII века. Претпоставља се да…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА – Петроварадин

Адреса: Тврђава 7 и 9, Петроварадин
Телефон: +381 (0)21 64 31 557, +381 (0)21 64 31 752

Историјски архив у Новом Саду има статус међуопштинског архива и своју делатност врши на територији девет општина и то: Бачка…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИНА – Зрењанин

Датум одржавања:
Адреса: Трг слободе 10, Зрењанин
Телефон: +381 (0)23 564 322, fax: +381 (0)23 510 925

Историјски архив Зрењанина основан је 1. септембра 1947. године, са задатком да прикупља, класификује, заштити и учини доступним јавности писану…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА – Кикинда

Датум одржавања:
Адреса: Трг Српских Добровољаца 2, Кикинда
Телефон: +381 (0)230 22 187, +381 (0)230 439 835

Основна делатност Архива утврђена је Законом о културним добрима (Сл.гл. 71/94) и представља низ поступака и радњи везаних за заштиту…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА – Сента

Адреса: Главни трг 1/ИИ, Сента
Телефон: +381 (0)24 811 037, fax: +381 (0)24 811 134

Своју делатност обавља на територији пет данашњих општина (Кањижа, Сента, Ада, Бечеј и Србобран) који обухватају северни део некадашњег Крунског…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМА – Сремска Митровица

Датум одржавања:
Адреса: Вука Караџића 4, Сремска Митровица
Телефон: +381 (0)22 621 861, +381 (0)22 613 592

Историјски архив „Срем“ је основан 1946. године са седиштем у Сремској Митровици. Регионална је установа која покрива седам општина Срема:…

ставки

Курсна листа