KULTURNI CENTAR „PEĆINCI“ – Pećinci

Adresa: Slobodana Bajića Paje 1, Pećinci
Telefon: +381 (0)22 436 237

Skupština opštine Pećinci je tačno pre 30 godina osnovala Dom kulture Pećinci Pećinačko partijsko savetovanje, da bi danas ova ustanova nosila naziv Kulturni centar Pećinci. Kroz sve ove godine delatnosti i aktivnosti kojima se bavio i bavi Kulturni centar su manje više ostale iste, s tim što su u različitim periodima neke delatnosti dobijale na značaju , a neke su ostajale zanemarene. Trenutno je u ovoj ustanovi zaposleno 9 radnika, a u okviru aktivnosti na određeno vreme se sklapaju ugovori o autorskom delu sa rukovodiocima sekcija. Delatnost Kulturnog centra je usmerena na kulturno-umetničku, obrazovnu, prikazivačku i galerijsku aktivnost. Ovo usmerenje se pre svega ogleda u radu sa decom školskog uzrasta i omladinom u okviru umetničkog amaterizma. Kroz dugogodišnji rad Kulturni centar je naročito razvio i unapredio sledeće sekcije: dramska sekcija, muzička sekcija, folklorna sekcija i literarna sekcija. Obrazovanje i informisanje je još jedan od segmenata rada u Kulturnom centru i odvija se kroz predavanja vezano za edukaciju mladih iz različitih oblasti.

Tekst je preuzet sa: www.pecinci.org


04. 07. 2012.

Kursna lista