KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR KISAČ – Novi Sad

Adresa: Slovačka 22, Kisač
Telefon: +381 (0)21 827 642
E-mail: kic@eunet.rs

Kulturno-informativni centar Kisač nosilac je svih kulturno-umetničkih manifestacija u mestu a pomaže i ostalim društvenim organizacijama u unapređenju kulture i očuvanju običaja i tradicije Slovaka u Kisaču (Vojvodini). Pod svoj krov sakupio je oko 300 amatera.

Najznačajnije manifestacije koje KIC „Kisač“ svake godine organizuje su: Dečji folklorni festival „Zlatá brána“, takmičenje pevača u izvornim slovačkim pesmama „Kysáčsky spevník“, Novogodišnja estrada (prezentacija godišnje aktivnosti svih sekcija KIC „Kisač“), Veče humora i Festival Zuzane Kardelis (učestvuju pozorišni ansambli sa predstavama u kojima je obrađena tema žena).

Osim toga organizuje kulturno-umetničke programe, pozorišne predstave, književne večeri, estradne manifestacije, izložbe akademskih i naivnih slikara i projekcije filmova.


25. 01. 2013.

Kursna lista