PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG GEORGIJA – Banoštor

Adresa: Banoštor

Crkva Svetog Georgija je jednobrodna građevina sa pravougaonim pevnicama i nesrazmerno niskim zvonikom na zapadnoj strani. Reprezentativni klasicistički ikonostas rezao je Maksim Lazarević 1833., a ikone i deo zidnog slikarstva izveo je Konstantin Pantelić 1836., o čemu svedoči zapis nad carskim dverima. Ostatak zidnog živopisa izveo je drugi autor. Na Bogorodičinom tronu sa ikonom Bogorodice sa Hristom, kopijom tzv. Vinčanske Bogorodice, nalazi se zapis u baroknoj kartuši iz 1781. koji pominje slikara Grigorija (Davidović Opšić) iz Čalme i naručioca Arsenija IV. U crkvi je sačuvan i mali šestougaoni sto, najverovatnije iz prve polovine XVIII veka, sa tokarski izvedenim ukrasima, karakterističan za period XVI–XVII veka. Najstariji predmeti su dva pevnička stola, ornamentalno ukrašena, čiji slikani ukras odaje neuki zografski rad sa likovima čuvenih crkvenih pesnika. Zapis u dva reda o nastanku stolova počinje na severnoj, a završava se na južnoj pevnici godinom 1749. i imenom autora Hadži-Silvestra Popovića, jeromonaha manastira Rakovca, književnika i putopisca, značajne ličnosti naše kulturne istorije.

Tekst je preuzet sa: www.fruskogorska-riznica.co.rs


Označeno sa : ,,
03. 10. 2016.

Kursna lista