RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETA KLARA ASIŠKA – Novi Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Maršala Tita 2, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771554

Novobečejski katolici su svoju prvu crkvu, bolje rečeno kapelu, sagradili 1747. godine i posvetili je svetom Vendelu. Pošto je bila uglavnom od naboja, ona se sama srušila 1800. godine. Na njenom mestu izgrađena je nova crkva koja je završena 31.oktobra 1809. godine. Glavni donator nove crkve bila je Klara Papapulizo, žena novobečejskog vlastelina Pavla Hadžimihaila–mlađeg, koja kasnije menja svoje prezime u Sisanji. U njenu zahvalnost crkva je posvećena svetoj Klari. Sisanji Klara je bila pravoslavne vere i sahranjena je u novobečejskoj pravoslavnoj crkvi. Pored slika svetog Vendela i svetog Nikole u crkvi se nalaze i dve slike, ulja na platnu poznatog mađarskog slikara Karolja Šefa (Schöff Károly). Katolička crkva je u nekoliko navrata renovirana, 1909. za stogodišnjicu, 1961. i 1970. godine.


24. 12. 2012.

Kursna lista