RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG ARHANGELA MIHOVILA – Odžaci

Adresa: Odžaci
Telefon: +381 (0)25 57 42 212 (Turistička organizacija opštine Odžaci)

Današnja crkva podignuta je u periodu od 1818. do 1821. godine na mestu starije iz druge polovine XVIII veka. Poznat je njen glavni izvođač, zidar Johan Šmaus iz Apatina. Posebno je dekorativna fasada sa tri tornja, srednjim znatno višim od bočnih, i klasicistički rešenim srednjim delom. Na glavnom oltaru je slika Arhangela Mihajla kako probada satanu, rad Jožefa Peškija iz 1834. godine – kopija slike italijanskog umetnika Gvida Renija (1575-1642) koja se čuva u Kapucinskoj crkvi u Rimu. Slike na oltarima potiču iz prve i druge polovine XIX veka, među kojima je i jedna slika svetog trojstva bečkog majstora Polaka, kopija po Rubensu. 1970. godine crkva je stavljena pod konzervatorsku zaštitu države i registrovana kao spomenik kulture.


Označeno sa : ,,
22. 11. 2012.

Kursna lista