RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG JOSIPA – Čerević

Adresa: Čerević

Prastara katolička župa u Čereviću postojala je već 1198. godine jer se spominje u jednom pismu pape Inocenta III. Katolička župa Sv. Petra i Pavla u Čereviću spominje se 1333. i 1372. godine, a spominje se i crkve Blažene Djevice Marije i Presvetog Trojstva. Papa Bonifacije IX dodeljuje župnoj čerevićkoj crkvi, pod određenim uslovima, indulgencije (oproste) 11. januara 1401. godine. Papa Grgur XI odgovorio je na molbu Nikole I Gorjanskog pismom od 11. septembra 1372. godine iz Avinjona kojim mu je dopustio da na svom posedu u Čereviću, pokraj crkve Svetog Petra koju je Gorjanski ranije podigao, može podići i samostan (manastir) za 12. braće. Ovom samostanu je bio naklonjen i car Zigismund Luksemburški koji je nekoliko puta dolazio u Čerević pružajući svoju carsku podršku i povlastice. Iste povlastice čerevićkom samostanu odobrio je i Matija Korvin 26. jula 1478. godine. Franjevački samostan u Čereviću je već krajem XIV veka postao tako ugledan da su se po njemu svi franjevci Bosanske vikarije počeli nazivati čerevićka braća, a papa Bonifacije XI ih je 1401. obdario raznim povlasticama i oprostima. U popisu župa i filijala iz 1766. godine za Čerević se kaže da tu postoji kapela sagrađena od drveta, da je titul kapele Sveti Josip i da je kapela u dobrom stanju, što je očigledno u suprotnosti sa rezultatima vizitacije iste 1766. godine u čijem izveštaju se za kapelu Svetog Josipa u Čereviću kaže „da bi se mogla sama od sebe srušiti“ što je i razumljivo znajući kakve je poplave izazvao Dunav i pred kakvom rušilačkom snagom su se našli svi seoski objekti blizu njegove obale pa i ova drvena kapela. Gradnja zidane crkve u Čereviću započeta je 30. marta 1773. godine u čast Svetog Josipa. Zidanje je dovršeno do kraja 1776. godine i delimično je opremljena kako bi 31. maja 1777. godine bila blagoslovljena i predana narodu na punu upotrebu.

Tekst je preuzet sa: www.fruskogorska-riznica.co.rs


Označeno sa : ,,
03. 10. 2016.

Kursna lista