RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG NIKOLE BISKUPA – Stari Slankamen

Adresa: Stari Slankamen

Crkva je podignuta 1835. godine kao jednobrodna građevina orijentisana sever-jug, sa dvoetažnim zvonikom. Prizemlje zvonika je otvoreno sa sve tri strane. Porta crkve je ograđena visokom zidanom ogradom. Objekat je ugaoni. Crkva je novijeg datuma i dosta je očuvana. Nekadašnja oltarska slika Sveta porodica, rađena je uljem na platnu i postavljena u drveni ram. Smeštena je na bočni zid broda crkve. Rađena je u tradicijama barokno-rokajnog zapadnoevropskog slikarstva na kojoj nije vidljiva signatura autora. Prema predanju slika je doneta iz neke druge crkve.


20. 12. 2012.

Kursna lista